Erfarna experter
på arbetstillstånd

En lättare väg till arbete i Sverige

Erfarna experter
på arbetstillstånd

En lättare väg till arbete i Sverige

Konsulter som förstår och hjälper dig med arbetstillstånd

Om du har behov av hjälp och vägledning gällande arbetstillstånd finns vi här för dig. Vi hjälper dig med hela ansökningsprocessen och följer dig tills du får ditt beslut om arbetstillstånd från Migrationsverket. 

Vill du ha hjälp att anställa personal från utanför EU? Ta hjälp av oss och se till att det blir rätt från början!

Hur man ansöker om arbetstillstånd

Om du inte är EU-medborgare och vill arbeta i Sverige behöver du i de flesta fall ansöka om arbetstillstånd. När man ansöker om ett arbetstillstånd måste man redan ha ett arbetserbjudande. Det arbetserbjudandet måste ha annonserats på ett godkänt sätt innan det tillsätts. Det skall även skickas till det berörda facket för granskning.

Arbetsgivaren påbörjar ansökan om arbetstillstånd, sedan får arbetstagaren ett mail och kan fortsätta på ansökan.

Man behöver bifoga en rad olika dokument som kan skilja sig åt beroende på vad det är för arbete som personen i fråga blivit erbjuden. Om arbetstagaren planerar att ta med sig sin familj måste även dokument om dom bifogas. Dessa dokument måste vara översatta till svenska eller engelska av en godkänd översättare. Efter det betalar man och skicka in ansökan. Avgifterna är olika beroende på vem som söker och vad det är för befattning det handlar om.

Snabb hjälp även vid förlängningsansökan för arbetstillstånd

Vi kan även hjälpa dig med en förlängningsansökan för arbetstillstånd. När ansökan är inskickad så har Migrationsverket en handläggningstid där de kontrollerar alla uppgifter innan de fattar ett beslut.

För någon som söker arbetstillstånd för första gången kan det ta mer än ett år. Om man behöver skicka in kompletterande uppgifter kan det dröja ytterligare.

Man kan få ett arbetstillstånd för den tid anställningen gäller men inte längre än ditt pass är giltigt. Arbetstillstånd beviljas för högst två år i taget. Ifall Migrationsverket har svårt att uppskatta hur länge anställningen gäller, kan du få ett arbetstillstånd under en kortare period än du ansökt.

arbetstillstånd

Hjälp för arbetsgivare och arbetstagare

Om du som företagare vill anställa en person som är bosatt utanför EU utan att behöva fylla i besvärliga ansökningar, vänta ut långa handläggningstider på Migrationsverket och slutligen riskera att ansökan avslås i onödan kan vi hjälpa dig.

Om du ansökt om arbetstillstånd tidigare och fått avslag eller måste komplettera din ansökan så blir arbetet ofta dyrare, mer komplicerat och tar längre tid. Därför är det bäst om vi kan komma in från början så allt kan gå så smidigt och snabbt som möjligt. När du väljer att ansöka genom oss går vi igenom alla viktiga dokument som behövs och ger dig värdefulla tips så att arbetstillståndet håller.

Vi har resurser att åta oss uppdrag för arbetsgivare och större företag som har återkommande ansökningar om arbetstillstånd eller som vill ansöka om flera arbetstillstånd samtidigt. Hos oss får ni alltid en handläggare som arbetar med uppdraget och som har personlig kontakt med er.

Vi vill vara så tillgängliga som möjligt för våra klienter. Ni kan alltid få tag på oss, både via telefon och epost. Våra anställda är dessutom flerspråkiga. Om ni önskar lämnar vi gärna referenser från tidigare uppdragsgivare.

Vi är ett av de företag i Sverige som har mest erfarenhet av arbetstillstånd och har god insyn i hur myndigheterna arbetar. Du får hjälp genom hela ansökningsprocessen från början till slut. Det gör att du kan fokusera på din kärnverksamhet och göra det som du är bäst på istället för att fylla i blanketter. 

Vi vet vad som gäller

Det finns en mängd olika regler att förhålla sig till när det kommer till arbetsrätt och det kan se väldigt krångligt ut för någon som inte är insatt. Det är olika regler beroende på hur länge anställningen pågått och vilket typ av arbete det innefattar. För vissa typer av arbetstagare, såsom till exempel bärplockare, behöver arbetsgivaren teckna försäkringar. Om du inte vill riskera att göra dig skyldig till några lagöverträdelser så är det viktigt att veta vad som gäller för just den yrkesgruppen som du tänker anställa. Det finns högre krav för arbetstillstånd inom vissa grupper såsom:

 • Personlig assistans
 • Bemanning
 • Service
 • Bilverkstad
 • Skogs- och jordbruk
 • Handel
 • Bygg
 • Hotell och restaurang
 • Städ

Så om du tänker anlita personal som inte är EU-medborgare till en tjänst inom någon av dessa yrkesgrupper så behöver du även bifoga ytterligare uppgifter och information. Det är onödigt att riskera avslag och krångel för att man missförstår eller glömmer en blankett eller en uppgift. Bättre då att låta oss vara med från början så allt blir rätt.

Yrken och länder med särskilda regler

Om man kommer från ett land utanför EU behöver man i de flesta fall ha ett arbetstillstånd men det finns undantag. Det kan vara svårt att veta om en person kan undantas från kravet på arbetstillstånd. En ansökan måste alltid först upprättas och prövas.

För en del yrkesgrupper finns speciella direktiv. Det kan till exempel innebära att de inom den yrkeskategorin har andra rättigheter eller att du behöver skicka in specifika dokument tillsammans med sin ansökan.

Särskilda villkor gäller för:

 • Idrottare och tränare
 • Praktikanter
 • Volontärer
 • Forskare
 • Säsongsarbetare
 • Bärplockare
 • Au pairer
 • Artister

En del länder har Sverige upprättat avtal med som innebär att det finns särskilda typer av tillstånd för feriearbete för unga personer.

Det finns vissa yrken som inte behöver arbetstillstånd. Om det är meningen att arbetet eller vistelsen skall pågå längre än tre månader kan dock uppehållstillstånd behövas. Medborgare från vissa länder kan även behöva ansöka om visum.

De som inte behöver arbetstillstånd kan till exempel vara:

 • Anställda i ett internationellt storföretag som arbetar eller utbildar sig tillfälligt i Sverige för det företaget.
 • Diplomatiska och utsända konsulära tjänstemän samt deras familjer och betjäning.
 • Tekniska instruktörer eller montörer i samband med brådskande reparation eller montering av maskiner. Arbetet får inte vara planerat.
 • Viss personal och chaufförer inom internationell yrkestrafik eller turism som har anställning utanför Sverige.
 • Säljare eller journalister som arbetar tillfälligt för en organisation som inte har kontor i Sverige.
 • Professionella vårdare för en person som besöker landet.
 • Personer som tillfälligt arbetar i Sverige i samband med entreprenad eller liknande och som är anställda av ett företag i ett annat EU/EES-land.
 • Studenter vid högskola eller universitet som har uppehållstillstånd.

arbetstillstånd

Att förlänga ett arbetstillstånd

När man väl fått ett arbetstillstånd och arbetat i Sverige kan man ansöka om att förlänga sitt arbetstillstånd. Det är viktigt att spara alla dokument och papper som man samlar på sig under sin arbetstid i Sverige då de kan komma att behövas när man skall ansöka om att förlänga arbetstillståndet. När man ansöker om förlängt arbetstillstånd behöver man visa upp:

 • Att man tjänat minst 13 000 kronor i månaden före skatt.
 • Att anställningsvillkoren har varit i minst samma nivå som kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.
 • Att man omfattats av livförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepensionsförsäkring samt trygghetsförsäkring vid arbetsskada under hela den tid du har haft arbetstillstånd i Sverige.
 • Att man erbjuds ett arbete där villkoren för arbetstillstånd är uppfyllda.

Det går att söka tidigast fyra månader innan ens arbetstillstånd går ut och man bör lämna in en ansökan medan man fortfarande har ett arbetstillstånd som gäller. När man har haft arbetstillstånd i minst 48 månader kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Det enda sättet att få arbetstillstånd är att gå genom Migrationsverket och vi vet hur man gör för att det skall gå snabbt och bli rätt från början.

Vad händer om man anställer någon utan arbetstillstånd?

Om du som arbetsgivare eller arbetstagare är inblandad i olagliga aktiviteter riskera du dina nuvarande och framtida tillstånd. Sedan den 1 augusti 2013 finns det ett direktiv som gäller i alla EU-länder. Om en arbets- eller uppdragsgivare anställer en person som inte har rätt att arbeta eller vara i Sverige kan denne dömas till böter eller fängelse. Att tillverka falska arbetstillstånd eller handla med svarta arbetstillstånd kan även det leda till böter och fängelse.

Arbetstillstånd för eget företag

Om du ska arbeta en längre tid i Sverige än tre månader med ett eget företag eller som delägare i ett redan etablerat företag så behöver du ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet skall vara färdigt innan du reser till Sverige. Vi kan hjälpa dig ansöka om ett sådant.

För Migrationsverket behöver du till exempel bevisa att du har god brancherfarenhet och kan driva ett företag, att du kan svenska eller engelska, att dina varor och tjänster skall säljas i Sverige och att du har kundkontakter här.

Du behöver visa upp en budget för ditt företag och även kunna styrka att du har tillräckligt med pengar för att kunna försörja dig själv och din familj under två år. Om du får uppehållstillstånd så går vi igenom vad för regler som gäller för att du ska behålla ditt tillstånd, såsom att du bara har rätt att arbeta i ditt eget företag och inte kan ta anställning någon annanstans. Vi kan även peka dig i rätt riktning när det kommer till försäkringar så att du har det som behövs ifall du blir sjuk när du är här.

Avslag på arbetstillstånd – tar det stopp här?

Om du har fått avslag från Migrationsverkets kan du överklaga. Vi kan hjälpa dig överklaga ett avslag på en ansökan om arbetstillstånd. I beslutet som du får från Migrationsverket står det hur lång tid du har på dig att överklaga, oftast är det tre veckor.

Migrationsverket överlämnar överklagandet till migrationsdomstolen men innan de gör de så tar Migrationsverket ställning till om beslutet ska ändras. Anser Migrationsverket att beslutet ska ändras så skrivs ett nytt beslut som ersätter det beslut som har överklagats, det beslutet tas med när man överlämnar ärendet till Migrationsdomstolen.

Från den dag som migrationsdomstolen har tagit emot överklagandet vänder man sig till domstolen med alla frågor som rör domstolens arbete och överklagandet. Man ansvarar själv för att hålla reda på migrationsdomstolens dom.

Vår unika erfarenhet av hur dessa myndigheter arbetar stärker dina chanser att få och behålla ett arbetstillstånd.

Sök arbetstillstånd nu!
https://uploads.staticjw.com/ar/arbetstillstand/permizon-logo-rgb-small_se.png