Regelverk för arbetstillstånd

Steg för steg mot arbetstillstånd

Om man inte har ett EU-medborgarskap och vill jobba i Sverige behöver man ansöka om arbetstillstånd. Att åka till Sverige utan arbetstillstånd för att söka jobb minskar chanserna till att senare få ett arbetstillstånd utfärdat. Det bästa sättet att gå tillväga är att säkra ett jobberbjudande innan man söker arbetstillstånd.

Vi hjälper dig på vägen mot ett nytt arbete i Sverige. Hör av dig för rådgivning eller för att boka in ett möte.


Så går det till

För att du ska kunna få ett arbetstillstånd kräves en giltigt erbjudande om anställning. En arbetsannons måste utfärdats på Arbetsförmedlingens sida, Platsbanken, minst tio dagar innan tjänsten tillsätts. Arbetsgivaren ska också skicka annonsen till det berörda fack, till exempel Byggnads om det gäller ett byggjobb, för granskning så lön och villkor stämmer.

Arbetet ska erbjuda en lön som är i nivå med kollektivavtalet eller vad som är standard inom branschen, den anställde ska kunna försörja sig på lönen och tjäna ett minimum på 13000 kr i månaden före skatt. Arbetsgivaren ska ha för avsikt att se till att den anställde är ordentligt försäkrad från och med första arbetsdagen.

Din ansökan

När tjänsten är tillsatt påbörjar arbetsgivaren arbetstillståndsansökan. Arbetstagaren får sedan ett mail och fortsätter på ansökan. Den som ansökan avser behöver bifoga kopior av de sidor i sitt pass som visar alla dennes personuppgifter. Om någon annan ansöker åt personen i fråga, till exempel en advokat eller en jurist, behöver det bifogas en fullmakt.

När ansökan är korrekt ifylld och de dokument som behöver bifogas är med så betalar man en handläggningsavgift och skickar in ansökan. Avgifterna skiljer sig beroende på yrke och befattning.

Migrationsverket har en handläggningstid där de kontrollerar alla uppgifter innan de fattar beslut kring tillstånd. Den handläggningstiden kan vara olika, men för någon som söker arbetstillstånd själv för första gången kan det ta över ett år. Om man behöver komplettera sin uppgifter så kan det ännu längre tid. 

arbetstillstånd

Man kan få arbetstillstånd för den tid anställningen gäller men inte längre än den ansökandes pass är giltigt. Arbetstillstånd beviljas för högst två år i taget. Det går att överklaga avslag på arbetstillstånd ifall man upplever beslutet som felaktigt.

Särskilda krav för specifika yrken och omständigheter

För vissa yrken kan ytterligare blanketter behöva bifogas. Ibland ställs även andra krav på att arbetsgivaren skall kunna förse arbetstagaren med husrum eller se till att teckna vissa försäkringar. Dessa särskilda yrken och befattningar är: Idrottare och tränare, praktikanter, volontärer, forskare, säsongsarbetare, bärplockare, au pairer och artister.

Det finns även vissa yrkesområden där det ställs högre krav när man ansöker om arbetstillstånd. Till dom räknas personlig assistans, bemanning, service, bilverkstad, skogs- och jordbruk, handel, bygg, hotell och restaurang samt städ. Här behöver du redovisa hur företaget klarar av att garantera lön för personen som söker arbetstillstånd samt uppvisa företagets skattekontoutdrag för de 3 senaste månaderna utöver de vanliga krav som ställs för arbetstillstånd.

Om arbetstagaren planerar att ta med sig sin familj måste även dokument som gäller dom bifogas. Vigselbevis eller liknande, födelseattest och annat måste tas med. Dessa dokument skall vara översatta till svenska eller engelska av en godkänd översättare.

Asylsökande med AT-UND

Man kan i vissa fall ansöka om arbetstillstånd om man har fått avslag på sin ansökan om asyl och har fått ett beslut om avvisning eller utvisning som har börjat gälla. Om man har arbetat under tiden som asylsökande har man ett AT-UND som ger ett undantag från arbetstillstånd. Om den som fått avslag på sin asylansökan har erbjudande om fortsatt arbete så kan hen istället ansöka om arbetstillstånd och på så vis stanna i Sverige och arbeta. När man haft arbetstillstånd och arbetat i 48 månader har man möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd.

Ansöka om arbetstillstånd i Sverige

Om man har åkt till Sverige för att träffa en arbetsgivare och blivit erbjuden ett arbete, går det i ytterst särskilda fall att ansöka om arbetstillstånd på plats i Sverige. Det måste i så fall vara ett scenario där det på grund av arbetskraftsbrist inom yrket blivit så svårt för arbetsgivaren att bedriva sin verksamhet att det helt enkelt skulle innebära ett produktionsstopp om personen i fråga åkte tillbaka till ditt hemland för att söka om arbetstillstånd i Sverige. Man skall dock ansöka om arbetstillstånd och ha fått det beviljat innan man får börja arbeta i Sverige.

Förläng ditt arbetstillstånd

När man ansöker om att förlänga arbetstillståndet så kontrollerar Migrationsverket att allt gått rätt till vid tidigare ansökningar och anställningar. För att ansökan skall gälla måste man skicka in dokument från skatteverket och även bevis på att arbetstagaren varit försäkrad och att alla andra krav blivit uppfyllda. Det är bra att spara lönespecifikationer och andra typer av dokument som kan styrka att villkoren är uppfyllda.

Byte av arbetsgivare eller yrke

Om man byter arbetsgivare eller yrke så måste man ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Arbetstillståndet som man blivit beviljad gäller bara för den arbetsgivaren och de arbetsuppgifter som står där. Ifall företaget byter ägare eller organisationsnummer behöver man också ansöka om ett nytt arbetstillstånd. Man kan dock fortsätta arbeta medan du väntar på att din ansökan om ett nytt arbetstillstånd ska behandlas.

När man haft sitt arbetstillstånd i 24 månader och väntar på förlängning kan man byta arbetsgivare utan att ansöka om ett nytt arbetstillstånd, dock måste man göra en ny ansökan ifall man skulle byta arbetsuppgifter.

arbetstillstånd

Kontakta oss idag för arbetstillstånd!
https://uploads.staticjw.com/ar/arbetstillstand/permizon-logo-rgb-small_se.png